Den europæiske nødvendighed

EU er mere nødvendigt end nogensinde siden anden verdenskrig. De alvorlige politiske udfordringer er mere og mere af  grænseoverskridende og global karakter. Og med Præsident Trump har den frie verden ikke længere en leder. Derfor er der brug for et både stærkere og mere fokuseret EU.

Der er i hele verden en krig mellem kaos og kontrol, fornyelse og tradition, populisme og elitisme. Den gamle politiske orden bliver udfordret. Trusler som klimakatastrofe, folkevandringer, terror, slyngelstaters atomvåben, russisk aggression samt robotternes angreb på traditionelle jobs bidrager til den disruption, vi ser overalt i den politiske verden.

Trumps valgsejr i USA for snart fire år siden, Brexit, Marin Le Pens og Front Nationals styrke i første runde af det franske præsidentvalg er altsammen udtryk for, at frygt, usikkerhed og vrede manifesterer sig i uventede vælgerreaktioner og opbakning til nye bevægelser.

Men vi ser også en modsat reaktion. I Holland fik Gerd Wilders og hans Frihedsparti slet ikke den af mange frygtede tilslutning og fremgang ved sidste valg. Og i Tyskland ser det nu ud til, at Forbundskansler Merkel igen har vundet fodfæste, på trods af, at hun har bebudet sin afgang ved næste valg. Og så har vi i Frankrig været vidner til en kæmpesejr til Præsident Macron og hans helt nye parti, La République En Marche, der på én gang repræsenterer noget helt nyt, og samtidig står for en moderat og pro-europæisk politik.

I denne politiske tumult er der brug for ledelse, samarbejde og beslutningskraft. Men med Donald Trump har vi en amerikansk præsident, som åbenbart hverken vil eller kan være den fri verdens leder. Nu afventer vi det amerikanske valg for at se, om Biden/Harris kan vinde og genskabe USA’s rolle i verden.

Under alle omstændigheder er det helt nødvendigt at styrke det europæiske samarbejde. I EU har vi en organisering af fælles beslutningsprocesser landene imellem, der sikrer alle medlemslande en stemme. Men EU er presset af en negativ folkestemning i mange lande. Imidlertid handler meget af kritikken om, at EU burde spille en stærkere rolle. Der er ikke styr på de ydre grænser. EU får ikke effektivt skabt vækst og jobs. EU burde mere effektivt bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet.

Så er der kritik af, at EU er gået for langt. Den fri bevægelighed af personer inden for EU skaber rum for social turisme, hvor borgere kan hente store sociale bidrag i andre EU-lande end deres eget hjemland. Der er for meget regulering på områder, hvor landene lige så godt selv kan regulere.

Det er også nødvendigt at handle på det ledelsesmæssige tomrum, der er opstået i den globale politik som følge af Præsident Trump. Det gør det nødvendigt, at EU i højere grad tager ledelsen. Det gælder ikke mindst på klimaområdet og bestræbelserne på at øge den frie handel i verden.

Udfordringerne kræver et stærkere EU, der har ressourcerne og instrumenterne til at kontrollere vore ydre grænser effektivt, bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet samt bidrage til vækst i økonomi og beskæftigelse. Det må så balanceres med mindre EU-regulering på områder, hvor landene kan klare tingene selv, og hvor der bliver taget hensyn til kritikken af, at EU-borgere i for stort omfang kan hæve overførselsindkomster i andre lande end deres hjemland. Og så må EU vise globalt lederskab, især når det gælder klima og fri handel.

Et på én gang stærkere og mere fokuseret EU kan samtidig føre til intensiverede regionale samarbejder i Europa. Og det kan åbne en dør til et styrket nordisk samarbejde. Dels kan der være brug for at stå mere sammen og i endnu højere grad koordinere synspunkter i beslutningsprocesserne i EU. Og dels kan der vise sig fordele ved at samarbejde på flere områder for at matche de større EU-lande f.eks. med hensyn til uddannelse og forskning.

Med en stærk Præsident Macron i Frankrig og en stærk Forbundskansler Merkel i Tyskland er der basis for en effektiv fransk-tysk akse i spidsen for EU. Hvis de handler klogt og viser empati for den folkelige kritik af EU, samtidig med at de viser vejen til en styrkelse af EU på de områder, hvor det er nødvendigt, så vil det få en stærk og positiv effekt i forhold til de politiske udfordringer og skabe en ny positiv stemning over for EU i befolkningerne.

Skrevet af Lars Barfoed

Lars Barfoed har opbygget sin erfaring og indsigt fra ledende stillinger både i den private sektor og den politiske verden. Siden 2015 har Lars fokuseret på rådgivning for danske og internationale virksomheder og organisationer.

31. august 2020

Læs også…

Politik bør handle om politik

Det er ikke en ny analyse, at de politiske skillelinjer har ændret sig, men analysen er korrekt. Det har været på vej i tyve år i dansk politik. Og man ser i øvrigt tilsvarende udvikling i andre europæiske lande samt i USA. I valgkampen i 2011 lavede Berlingske et interview med Det radikale...

læs mere

Biden må søge mod midten

Spørgsmålet er, om et amerikansk lederskab med teamet Joe Biden og Kamala Harris nu også indvarsler en ny, lys fremtid. Helt grundlæggende er der som dansker grund til at fastholde optimismen og troen på positive forandringer. Men der må sondres mellem international politik og amerikansk...

læs mere

Moderate sommer-refleksioner

Masser af muligheder for frisk luft og motion i sommersolen – men også tid til refleksion i regnvejret. Det er to nogenlunde sikre udbytter af nogle ugers sommerferie i Danmark. Og begge dele er jo dejligt! Refleksionerne i sommeren har for mig handlet en del om politik – dansk politik og...

læs mere