Kennedys advarsel mod Trump

Advarede J.F. Kennedy, kort før sin død den 22. november 1963, mod populisme, Donald Trump og fake news?

USA har siden anden verdenskrig været garanten for den frie verden og USA’s præsident har, indtil for nylig, været accepteret af alle som den frie verdens leder. Ingen har i højere grad end præsident John F. Kennedy taget det ansvar på sig. Det husker vi ikke mindst fra de store taler som tiltrædelsestalen i Washington og den berømte tale i juni 1963 i Berlin, hvor en mur adskilte folk i det kommunistiske Øst-Tyskland fra det omringede og indespærrede frie og demokratiske Vest-Berlin. Vi husker alle hans ord:

”All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. Therefore as a free man, I take pride in the words “Ich bin ein Berliner”.

Men søger man på nettet ”John F. Kennedy Presidential Library and Museum” kan man under hans taler finde en tale, hvor der under overskriften står ”undelivered”. Den skulle have været holdt på ”The Trade Mart” i Dallas den 22. november 1963 på det årlige møde i Dallas Citizens Council. Men kort før blev Kennedy på vej dertil skudt og dræbt. Så talen blev aldrig holdt.

Det giver kuldegysninger, for talen er som en røst fra fortiden med adresse til vor tids populisme og ikke mindst præsidentvalget i USA 53 år senere. Jeg gengiver her to udpluk fra talen:

”Ignorance and misinformation can handicap the progress of a city or a company, but they can, if allowed to prevail in foreign policy, handicap this country’s security. In a world of complex and continuing problems, in a world full of frustrations and irritations, America’s leadership must be guided by the lights of learning and reason or else those who confuse rhetoric with reality and the plausible with the possible will gain the popular ascendancy with their seemingly swift and simple solutions to every world problem.”

Og:

“We cannot expect that everyone, to use the phrase of a decade ago, will “talk sense to the American people.” But we can hope that fewer people will listen to nonsense.”

Nu vil jeg ikke påstå, at hverken J.F. Kennedy eller hans taleskriver med danske aner, Ted Sorensen, kunne spå om fremtiden. Men denne tale, der af tragiske grunde aldrig blev holdt af præsidenten, rummer et budskab til vores tid. Et budskab om, at politiske valg og beslutninger så vidt muligt må baseres på fornuft, viden og fakta.

Det er i sagens natur demokratiets væsen, at valget er frit. Men hvis valg bliver truffet på baggrund af nonsens, dvs. usandheder, løse rygter, populær men løsagtig retorik og bagvaskelse, så undergraver det demokratiet selv. Det var det, Kennedy advarede imod. Desværre er der for meget nonsens, der får lov at præge debatten og beslutninger i verden i dag. De sociale mediers hastige udbredelse af rygter forstærker en meningsdannelse, der ikke respekterer kravet om evidens bag påstande, argumenter og beslutninger.

Det kunne være en overvejelse værd for os alle, uanset om vi er beslutningstagere, journalister, vælgere, politikere, debattører eller lidt af hvert, at overveje, hvordan vi kan styrke videns grundlaget og evidensen bag det, vi vælger og gør – ikke mindst i forhold til politik.

Skrevet af Lars Barfoed

Lars Barfoed har opbygget sin erfaring og indsigt fra ledende stillinger både i den private sektor og den politiske verden. Siden 2015 har Lars fokuseret på rådgivning for danske og internationale virksomheder og organisationer.

31. august 2020

Læs også…

Politik bør handle om politik

Det er ikke en ny analyse, at de politiske skillelinjer har ændret sig, men analysen er korrekt. Det har været på vej i tyve år i dansk politik. Og man ser i øvrigt tilsvarende udvikling i andre europæiske lande samt i USA. I valgkampen i 2011 lavede Berlingske et interview med Det radikale...

læs mere

Biden må søge mod midten

Spørgsmålet er, om et amerikansk lederskab med teamet Joe Biden og Kamala Harris nu også indvarsler en ny, lys fremtid. Helt grundlæggende er der som dansker grund til at fastholde optimismen og troen på positive forandringer. Men der må sondres mellem international politik og amerikansk...

læs mere

Moderate sommer-refleksioner

Masser af muligheder for frisk luft og motion i sommersolen – men også tid til refleksion i regnvejret. Det er to nogenlunde sikre udbytter af nogle ugers sommerferie i Danmark. Og begge dele er jo dejligt! Refleksionerne i sommeren har for mig handlet en del om politik – dansk politik og...

læs mere